Psykoterapeutisk praksis - Psykoterapi
Psykoterapeutisk praksis - Kurser, supervision, selvudvikling og terapi
Psykoterapeutisk praksis v/ Maria Louise Blichfeldt, Østergade 8, 2.sal th, 4700 Næstved
logo Dansk Psykoterapeutforening
     
 
 
                                                               
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
Integrativ psykoterapi
 
I Integrativ Psykoterapi vil metoderne være en kombination af især disciplinerne og traditionerne i Gestaltterapi, Jungs Dybdepsykologi, Transpersonlig Psykologi, Kropsterapi og kunstterapi. Udgangspunktet for psykoterapien er den Eksistentielle Samtale og den virkelighed som klienten/ personen ønsker at bringe i udvikling.
Integrativ og dynamisk Psykoterapi kan hjælpe mennesker med at genvinde tabte og fortrængte potentialer og til at finde en ny balance i livet efter / eller i eksistentielle kriser og overbelastninger i krop og sjæl.
 
I selvudvikling vil vejen mod sjælelig og kropslig forankring af og til være smertefuld og angstfyldt. Forankrings- og selvudviklingsprocessen vil indeholde genoplivelsen af oprindelige SELV-oplevelser, som derved åbner vejen til en mere tilfredsstillende indre følelse af glæde - at være mere i live, at være mere til stede i livet.
 
I et individuelt psykoterapeutisk forløb hos Maria Louise Blichfeldt, kommer ”man” fast ca hver 14.dag i konsultationen og der aftales en struktur, hvor temaerne er veldefinerede. I et individuelt psykoterapeutisk forløb – må det påregnes, at der i en periode kan være behov for en rytme hvor man kommer mere intensivt f.eks. 1 x pr uge. Psykoterapien vil ikke indbefatte områder som supervision på samarbejde/ projekter mv og karriere. Derimod vil psykoterapien have indfaldsvinklen på ”Jegets” holdninger og modstande/ forsvar/ angst i alle forhold og aktiviteter i tilværelsen – strækkende sig fra nutid til fortid og ind i fremtiden.
 
Et psykoterapeutisk forløb strækker sig oftest over min. 6 mdr. Der aftales 5 sessioner af gangen hvorefter det individuelle psykoterapeutiske forløb evalueres fra klienten og terapeuten, med en ny aftale om at fortsætte eller afslutte forløbet.
OBS. Jeg kan i begrænset omfang tilbyde psykoterapi i København.
 
Jeg har uddannet mig på Dansk Institut forPsykoterapi (DIPSU), som er grundlagt i 1985 af psykoterapeuterne – MPF, Lone Valentin Steffensen & Christian Valentin Steffensen.Du kan se mere om uddannelsen og om DIPSU her: www.dipsu.dk
Jeg modtager supervision fra terapeuter med mere end 25 års erfaring.
 
 
Individuel Psykoterapi ved privat betaling:     60 min 775,-kr
Individuel Psykoterapi ved offentlig betaling: 60 min 1050,-kr
 
 
20050608 sommerfugl                                           
Psykoterapeutisk praksis v/ Maria Louise Blichfeldt
Integrativ gestalt- krops- og psykoterapeut MPF
Hypnotisør og hypnoterapeut NGH
Østergade 8, 2.sal th, 4700 Næstved
Vesterbrogade 18, 4.th, 1620 Kbh V
logo Dansk Psykoterapeutforening