top of page

Hypnose og hypnoterapi

Hvorfor acceptere en tilstand, hvis du kan få det anderledes?


Hvad er hypnose?

Hypnose er en fokuseret tilstand der dæmper din kritiske sans, så den træder i baggrunden. Under hypnosen er sindet mere modtageligt for forslag om ændringer af vaner og overbevisninger, hvilket betyder at dét, der fokuseres på efter hypnosen, vil opleves som vigtigt og sandt. Du er altid bevidst omkring, hvad der sker under hypnosen.

Du kan kun hypnotiseres inde for områder, du selv ønsker og du kan når som helst komme ud af den ændrede tilstand, på samme måde, som du kan komme ud af en dagdrøm.

Hvad sker der under hypnosen?

Vi har fem bevidsthedstilstande. Delta som er dyb søvn, theta som er den tilstand vi befinder os i lige inden vi sover, alfa hvor vi er meget afslappede og dagdrømmende, beta er vågen aktiv tilstand og gamma som er høj hjerneaktivitet forbundet med hukommelse, koncentration og indlæring.

I hypnosen bevæger vi os fra det bevidste beta, ned i den dagdrømmende alfa og helt ned i den meget behagelige ukritiske theta-tilstand. Når vi befinder os i theta-tilstanden, har vi adgang til vores underbevidsthed, hvor vores vaner og overbevisninger er lagret. Vi kan derfor lære underbevidstheden nye vaner og overbevisninger, der efter hypnosen vil føles og opleves som sande og en naturlig del af vores handlemønster.

Hvordan føles hypnose?

Hypnose er en fokuseret tilstand. Den giver en følelse af, at kunne give slip på alle bekymringer. Det er en meget behagelig følelse, hvor du bare slapper fuldstændig af.

Mange mennesker kommer i kontakt med sider og følelser i sig selv, som de sjældent berører. Det sker på en dejlig behagelig måde, der rummer selvkærlighed og selvomsorg.

Du vil kunne genkende den hypnotiske tilstand, som du måske oplever på daglig basis. For eksempel, når du er ved at falde i søvn. Lige dér, hvor du svæver mellem vågen tilstand og drømmeverdenen… eller er optaget af en god bog eller en film, eller når du er optaget af egne tanker. Nogle gange kan du være så optaget af egne tanker, at du kan opleve, at et andet menneske taler til dig, hvilket du registrer, men du høre ikke et ord af, hvad de siger – dette kan i høj grad sammenlignes med hypnose.

95% af vores valg, vaner og handlinger styres af vores underbevidsthed:

Mange mennesker oplever nederlag, når de forsøger, at lave forandringer i deres liv. De oplever, at de er så fast besluttede på en forandring, at de virkelig vil det og alligevel lykkes det ikke. Som oftest ligger forklaringen i din underbevidsthed. Dine vaner og overbevisninger er printet ind i din underbevidsthed. Det er muligt med din bevidsthed, at ændre disse vaner. Men det tager lang tid, ofte så lang tid at flere opgiver beslutningen med stor utilfredshed til følge.

Du kan opleve dette fænomen ved at folde dine hænder. Du folder dine hænder på den måde, som vanen er printet ind i din underbevidsthed. Nu skal dine fingre bytte plads, så de fingre der sidder forrest, nu skal sidde bagerst. De fleste mennesker vil opleve dette som en helt forkert følelse, men gør du det mange gange, som en bevidst handling, vil denne måde til sidst føles rigtig.

Det vil kun lykkes dig, at ændre den måde du folder fingrene på, hvis du fortsat fokuserer på at ændre det, hvis du slipper fokusset, vil du glemme det igen og du vil folde dine fingre, som du altid har gjort. Det er dét, der ofte sker med vaner og overbevisninger, som vi ønsker at ændre.

Hypnose kan hjælpe dig til at fastholde dit fokus på de forandringer, du ønsker at lave, således at det bliver til nye vaner og overbevisninger.

Kan alle hypnotiseres?

Hvis jeg beder dig om at beskrive, hvordan der ser ud i dit køkken, vil du med det samme kunne se dit køkken foran dig. Det samme vil du opleve i hypnosen. Det handler, om at gå med de instruktioner du får af hypnotisøren. Instruktionerne tager udgangspunkt i de ønsker,​ du selv har for forandring, som I har talt om inden hypnosen starter.

For at du skal opleve succes med hypnose som behandling, er det væsentligt, at du selv ønsker at arbejde med en problematik. Alle der ønsker at blive hypnotiseret, som overgiver sig til instruktionerne og går med - de kan hypnotiseres.

Hypnose kan hjælpe med at fjerne og forandre forhindringen og selvopfattelsen, men du skal selv gøre arbejdet.

Virker hypnose?

Hypnose kan bruges og virker på alle former for forandringsprocesser du ønsker at lave i dit liv. Hypnose hjælper dig til at fastholde de beslutninger du tager for dig selv, omkring hvilke vaner og overbevisninger du ønsker at have.

Forskning indenfor Psykoneuroimmunologi viser, at sindet er direkte knyttet til vores immunsystem, hvilket betyder, at teknikker, der bruges i hypnose, også kan påvirke vores fysiske såvel som psykiske og åndelige velvære. Hypnose kan f.eks. også bruges i forhold til smerter, allergier og bedøvelse.

Placeboeffekten, kan også sammenlignes med en hypnotisk tilstand, hvor patienten følger lægens instrukser, spiser pillen og dermed bliver overbevist om, at nu er han rask – og derfor bliver han det.

Hypnose og hypnoterapi er effektivt i forhold til:

- Fobier, angst, angst for angsten og præstationsangst

- Stress og depression

- Emetofobi

- OCD og tvangstanker

- Klaustrofobi

- Traumer og krise

- Skræk for højder, vand, broer, nåle, tandlæger, rum, mørke, fly, edderkopper ect

- Smertelindring, hovedpine, migræne, fantomsmerter

- Ordblindhed, stammen,

- Samliv, sorg

- Sexlivs problemer

- Sengevædning

- Afvænning, dårlige vaner, neglebidning

- Rygeafvænning

- Ked af det-hed, usikkerhed, modløshed, ensomhed

- Uro, nervøsitet, tics,søvnproblemer

- Spiseforstyrrelser og vægtproblemer

- Forbedre præstationer - f.eks. sport og studier, motivation, energi, koncentration, hukommelse, selvværd og selvtillid

Hypnose er korttidsterapi

De fleste behandlinger tager 2-3 gange og ofte vil man allerede mærke en stor forskel efter 1 gang. Enkelte bliver helt kureret efter én gang. Ændringen er varig og påvirker dit liv positivt ofte også på andre områder end forventet.

Om behandlingen

En behandling varer fra ca. en time til 1 1/2. Du vil på forhånd få forklaret hvad der skal ske og hvordan du skal gøre. Hypnose kræver intet forud kendskab og alle kan hypnotiseres.

Behandlingsfilosofi

Jeg arbejder ikke kun på at løse det problem som du evt. kommer for at få løst, men også på at ændre/ skabe det adfærdsmønster der kan sikre dig mod lignende problemer i fremtiden.Fobier og angst

Har du oplevet at dine hænder begynder at blive klamme, du sveder, føler at du gerne vil væk fra den situation, du er i.

En fobi er en kraftig form for indlæring, der sikrer en person mod en bestemt oplevelse. Desværre er det ofte sådan, at vi ikke rationelt kan sige til os selv, at vi ikke længere ønsker at have den indlæring mere, da den er indlært underbevidst. Via hypnose ændres den tidligere indlæring - sikkerhedssystemet fjernes/ bearbejdes - og du vil ikke længere være begrænset i dine tanker og handlinger.

De fleste former for angst eller angst for angsten kan ændres ved hypnose. Du er ikke født med angst. Der er en årsag til at angsten kommer. Den årsag kan afdækkes og ændres ved hypnose.

Psykoterapeutisk praksis v/ Maria Louise Blichfeldt

Integrativ gestalt- krops- og psykoterapeut MPF

Hypnotisør og hypnoterapeut NGH

Bredgade 15, 4000 Roskilde

Vesterbrogade 18, 4.th, 1620 Kbh V

bottom of page