top of page

Maria Louise Blichfeldt, psykoterapeut MPF - hypnoterapeut - stress coach -supervisor - konsulent - kursusleder og meget mere

Erfaringer fra mit liv:

Jeg har livet igennem indsamlet viden og erfaringer bl.a. som pædagog på skole-behandlingshjem for tidligt følelsesmæssigt skadede børn og unge, hvor jeg gang på gang er blevet fyldt af medmenneskelig varme og glæde over, hvor meget modgang et menneske kan holde til og alligevel have muligheden for at opnå et godt liv.

Disse erfaringer har jeg ligeledes gjort mig i mit eget private liv - et liv som også har været præget af sorg, glæde, vrede ect - følelser som er fælles menneskelige og som vi alle oplever i større eller mindre grad i perioder af vores liv. Igennem min uddannelse til psykoterapeut, har jeg oplevet glæden af, at kunne frigøre mig fra de lænker, som jeg følte fortiden havde sat mig i. Jeg har fulgt mange mennesker og har selv fundet vejen gennem Skærsilden og ud på den anden side - i individuation - til et bedre liv. En oplevelse af forandring og fornyet energi, selvherredømme, glæde og væren. En udvidelse af mit menneskesyn, som jeg føler jeg må give verden tilbage, i en tid hvor menneskeheden har til vane at glemme medmenneskeligheden. Dette betyder desværre, at mange mennesker bliver afhængige af at skulle bevise for omverden, at de er gode nok. Dette fænomen betyder for mange mennesker at det ydre prioriteres højere end det indre liv. Skidt med at vi har det dårligt - bare andre tror at vi har det godt og kan klare alt. Dette resulterer i, at mange oplever at de er ofre for en fortravlet hverdag.

Den negative stress:

Der tales meget om den negative stress og jeg anbefaler, at beslutte sig for at tage action ind i den mangeartede stressdynamik og på den måde samarbejde med krop, sjæl og intellekt. Det er min erfaring, at negativ stressdynamik personligt som virksomhedsmæssigt, kan administreres og vendes til et kompleks af ressourcer og vækst.

Energi og vaner:

Tiden og administrationen af kroppens- og den mentale energi er meget i fokus i disse år overalt i den vestlige verden. Denne fælles menneskelige udfordring er ens for eksempelvis chefer, lønarbejdere og alle de selvstændige konsulenter.

Uddannelser og faglige kompetencer er ikke tilstrækkelige på den lange bane, når det drejer sig om dynamikken imellem ledelse, organisationsudvikling, vækst og selv-vedligeholdelse.

Når de negative vaner i hverdagen har taget kontrollen i mennesket, har symptomerne navne som STRESS, NEDTRYKTHED, ANGST, OVERSPRINGSHANDLINGER, KONTAKTFORSTYRELSER, MISBRUG, BLACKOUT, SAMLIVSPROBLEMER, MEDICINERING, DEPRESSION, ISOLATIONSOPLEVELSER, IMPOTENS, PERSONLIGHEDSFORANDRINGER o.m.a.

Når mennesket udstråler energi, har personlig balance og vågenhed ind i KONTAKT, TIDEN, GRÆNSER OG VALG, er mennesket uomtvistelig i business, karriereudvikling, relationer og familie – symptomerne har navne som GLÆDE, INSPIRATION, KREATIVITET, ANSVARLIGHED, VÅGENHED OG VÆRE TIL STEDE I NUET, FLEKSIBEL, SOCIAL OG FØLELESMÆSSIG INTELLIGENS, ENERGI TIL SIG SELV + ENERGI TIL ANDRE MENNESKER o.m.a.

Menneskesyn:

Jeg har en holistisk tilgang til udvikling af menneskets egne ressourcer – ”Det hele menneske”. Mit overordnede menneskesyn er Humanistisk, Holistisk og Eksistentielt. Det bygger på den Jungianske psykologi og beskrivelsen af mennesket som værende unikt og indeholdende en kerne af uendelig visdom.

Psykoterapeutisk praksis v/ Maria Louise Blichfeldt

Integrativ gestalt- krops- og psykoterapeut MPF

Hypnotisør og hypnoterapeut NGH

Bredgade 15, 4000 Roskilde

Vesterbrogade 18, 4.th, 1620 Kbh V

bottom of page