top of page

Integrativ psykoterapi

I Integrativ Psykoterapi vil metoderne være en kombination af især disciplinerne og traditionerne i Gestaltterapi, Jungs Dybdepsykologi, Transpersonlig Psykologi, Kropsterapi og kunstterapi. Udgangspunktet for psykoterapien er den Eksistentielle Samtale og den virkelighed som klienten/ personen ønsker at bringe i udvikling.

Integrativ og dynamisk Psykoterapi kan hjælpe mennesker med at genvinde tabte og fortrængte potentialer og til at finde en ny balance i livet efter / eller i eksistentielle kriser og overbelastninger i krop og sjæl.

I selvudvikling vil vejen mod sjælelig og kropslig forankring af og til være smertefuld og angstfyldt. Forankrings- og selvudviklingsprocessen vil indeholde genoplivelsen af oprindelige SELV-oplevelser, som derved åbner vejen til en mere tilfredsstillende indre følelse af glæde - at være mere i live, at være mere til stede i livet.

I et individuelt psykoterapeutisk forløb hos Maria Louise Blichfeldt, kommer ”man” fast ca hver 14.dag i konsultationen og der aftales en struktur, hvor temaerne er veldefinerede. I et individuelt psykoterapeutisk forløb – må det påregnes, at der i en periode kan være behov for en rytme hvor man kommer mere intensivt f.eks. 1 x pr uge. Psykoterapien vil ikke indbefatte områder som supervision på samarbejde/ projekter mv og karriere. Derimod vil psykoterapien have indfaldsvinklen på ”Jegets” holdninger og modstande/ forsvar/ angst i alle forhold og aktiviteter i tilværelsen – strækkende sig fra nutid til fortid og ind i fremtiden.

Et psykoterapeutisk forløb strækker sig oftest over min. 6 mdr. Der aftales 5 sessioner af gangen hvorefter det individuelle psykoterapeutiske forløb evalueres fra klienten og terapeuten, med en ny aftale om at fortsætte eller afslutte forløbet.

OBS. Jeg kan i begrænset omfang tilbyde psykoterapi i København.

Jeg har uddannet mig på Dansk Institut forPsykoterapi (DIPSU), som er grundlagt i 1985 af psykoterapeuterne – MPF, Lone Valentin Steffensen & Christian Valentin Steffensen.Du kan se mere om uddannelsen og om DIPSU her: www.dipsu.dk

Jeg modtager supervision fra terapeuter med mere end 25 års erfaring.

Individuel Psykoterapi ved privat betaling: 60 min 800,-kr

Individuel Psykoterapi ved offentlig betaling: 60 min 1050,-kr

Psykoterapeutisk praksis v/ Maria Louise Blichfeldt

Integrativ gestalt- krops- og psykoterapeut MPF

Hypnotisør og hypnoterapeut NGH

Bredgade 15, 4000 Roskilde

Vesterbrogade 18, 4.th, 1620 Kbh V

bottom of page