top of page

Maria Louise Blichfeldt

Terapeutisk baggrund

Jeg er eksamineret integrativ psykoterapeut på Dansk Institut for Psykoterapi (DIPSU), som er grundlagt i 1985 af psykoterapeuterne – MPF, Lone Valentin Steffensen & Christian Valentin Steffensen.


Jeg er over 4 år uddannet i Dynamisk Psykoterapi og Integrativ Psykoterapi som den er udviklet af Lone og Christian Valentin Steffensen siden 1985 på Dansk Institut for Psykoterapi. Metoderne er en kombination af især disciplinerne og traditionerne i Gestaltterapi, Jungs Dybdepsykologi, Transpersonlig Psykologi, Kropterapi og Kunstterapi. Udgangspunktet for psykoterapien er den Eksistentielle Samtale og den virkelighed som klienten ønsker at bringe i udvikling.


Værktøjerne hertil er Gestaltterapi, Bioenergi, Biosyntese, åbnende og energigivende

kropsøvelser, nærende og katalytisk kropsterapi, kropsbevidsthed og bevægelse, psykodrama, meditation, drømme, fantasirejser, kunstterapi, indsigtsgivende billedsymbolarbejde, eventyr, myter m.v. Overordnet undervises og trænes i færdigheder i Gestalt- og Kropterapiens teori, metode, mål og praksis, Jungs Dybdepsykologi, almen udviklingspsykologisk og psykoterapeutisk viden, psykopatologi, teorier og metoder i Integrativ Psykoterapi, mytologi og eventyr.


Jeg er uddannet supervisor på Dansk Institut for Psykoterapi.


Jeg er ligeledes uddannet coach og stress coach på Dansk Institut for Psykoterapi.


Jeg er optaget i Dansk Psykoterapeutforening.


Du kan se mere om uddannelsen og om DIPSU her: www.dipsu.dk


Baggrund

Psykoterapeut - uddannet på Dansk Institut for Psykoterapi (DIPSU)

Gestaltterapeut - uddannet på Dansk Institut for Psykoterapi (DIPSU)

Kropsterapeut - uddannet på Dansk Institut for Psykoterapi (DIPSU)

Supervisor - uddannet på Dansk Institut for Psykoterapi (DIPSU)

Coach - uddannet på Dansk Institut for Psykoterapi (DIPSU)

Socialpædagog med fokus på børn og unge i akut krise.

Relations-/ familiearbejde.

Miljøterapeut.

Familieterapeut.

Tillidsmand.

Flere års erfaring fra socialpsykiatrien.

10 års erfaring med tidligt skadede børn og unge.

Undervisning af tidligt skadede børn og unge.

7 års erfaring med fysisk og psykisk udviklingshæmmede.

Skolebestyrelsesmedlem

Sidder i kursusudvalget i Dansk Psykoterapeutforening

Med-initiativtager til Gratis Inspirations Cafe

Samarbejdspartner til Næstved Jobcenter

NADA-behandler - uddannet hos NADA-Danmark

Hypnotisør og hypnoterapeut NGH - uddannet hos Metahypnose

Kurser og opkvalificering

Jeg modtager supervision hver 14.dag


Kursus: SKAM med Lars Sørensen

Kursus: Tab og traume med Marianne Davidsen-Nielsen

Kursus: Empati og medfølelse med Marianne Bentzen, Susan Hart, Madhurima Rigtrup og Jens-Erik Risom

Kursus: Mentaliseringsbaseret terapi med Torben Heinskov


Workshop med Madhurima

Workshop med Jens-Erik Risom


Holotropic session ved Christian Valentin Steffensen

Psykoterapeutisk praksis v/ Maria Louise Blichfeldt

Integrativ gestalt- krops- og psykoterapeut MPF

Hypnotisør og hypnoterapeut NGH

Bredgade 15, 4000 Roskilde

Vesterbrogade 18, 4.th, 1620 Kbh V

bottom of page